Phí hội viên

Hội viên Vàng
690$/12 tháng
Hội viên Kim Cương
990$/12 tháng
Hội viên Thượng Hạng
1690$/12 tháng